• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ Контролни единици

    Монтаж на блок за управление е система от два или повече контролни пръти, разположени през разширителна фуга от фланец към фланец, за да се намалят до минимум възможните повреди на разширителната фуга, причинени от прекомерно движение на тръбопровода. Сглобките на контролния прът са настроени на максимално допустимо разширение и / или свиване на съединението и ще абсорбират статичния натиск на налягането, развит в разширителната става. Когато се използват по този начин, те са допълнителен фактор за безопасност, свеждайки до минимум възможната повреда на разширителната фуга и евентуални повреди на оборудването. Управляващите устройства ще защитят адекватно фугите, но потребителят трябва да е сигурен, че силата на фланеца на тръбата е достатъчна, за да издържи общата сила, която ще се срещне.