На 14 юни 2019 г. получихме сертификатите Wras.

Питейната вода е много важна за здравето на хората. Замърсяването на водата е основният фактор за организма на хората. Подобряването на качеството на питейната вода е от първостепенно значение и от първостепенно значение. Обикновено мерките за подобряване на питейната вода са следните:
Защитни водоизточници
Мониторинг и контрол на пречистването на питейната вода
управление
Контрол на предаването на питейната вода

Гъвкавата гумена става е част от цялата тръбна система за трансмисии, одобренията за питейна вода са много строги. Тестовете включват воден микроорганизъм, екстракционни вещества, които могат да бъдат от значение за общественото здраве.

На 14 юни 2019 г. получихме сертификатите Wras.

Вижте по-долу Wras сертификат.


Време за публикуване: юни-15-2019