• A-3 ~Wide Arch Rubber Expansion Joint

    A-3 ~ Широка арка разширяваща гума

    Широка аркова система е формованата разширяваща фуга, с интегрален фланец и без метална армировка на врата на тялото. Широката арка позволява по-големи движения и ниски скорости на пружината в сравнение с вида на макарата. WA и WAF се използват за икономична разширителна фуга с широка арка. WAF е запълнена арка, с 50% от разрешените движения на WA, но има 4 пъти по-голяма скорост на пружина от широката арка.