Инструменти за тестване

Електронна универсална машина за тестване

Shore A Durometer

Екземпляри машина за пробиване на таблетки

Машина за тестване на гумената устойчивост

Курометър без корени

Изпитвателна камера за стареене

Абразивна машина

Инструмент за аксиално и странично движение